Ole Ahlberg

ole_ahlberg

Ole Ahlberg er blevet kendt for sine indlevende skildringer af Tintin, hans liv og fantasier.

Hergè skildrede Tintin som en ung mand i mange faretruende situationer, omgivet af mange farverige personer men Tintin selv havde altid en vis distance til det skete.

Læs mere på: Ole Ahlberg

Ole Ahlbergs billeder over Tintins liv er en videreførsel. Her ser vi verden i gennem Tintins øjne og hans drømmende fantasi. Vi ser det univers der findes i os alle. Et univers der ikke kan styres.

Her kommer alle de uudtalte passioner og fantasier ud, her er alt det der ikke udtales i ord men som er en del af alles liv.