“BEVÆGELSE”

Velkommen til Galleri Oranges udstilling med Jan Wessel

Der er noget fascinerende og målbevidst i fænomenet bevægelse. Generelt dækker bevægelse over en mangfoldighed af fysiske aktiviteter. I en række nye billeder, oliebilleder og papirværker, har kunstneren Jan Wessel fokus på bevægelse. Når en fysisk aktivitet fryses fast i de sært altmodische motiver, som Jan Wessel viser på udstillingen ”Bevægelse”, da er det op til beskueren at sanse og tolke bevægelsen i dens fulde betydning.

Motivernes overordnede set up er stoflige, sanselige, men udefinerede rum hvori en enkelt person, undtagelsesvis to personer, afbildes i forskellige bevægelses-positurer. Det lykkes Jan Wessel at holde fokuset på fænomenet bevægelse da hans figurer er uden traditionel personpsykologi. Personerne opleves som en abstraktion eller symbol på mennesket i bred forstand.

Bevægelsespositurerne er billedernes egentlige fortællinger. Nogle positurer er atletiske, andre er mere hverdagsagtig; – nogle dramatiske, andre mere stilfærdige. Man kan i bogstaveligste forstand mærke tyngden af den sæk en krumbøjet mand møjsommeligt forsøger at bære. Man fornemmer de armkræfter der skal til for at løfte sig op i et tov, man fornemmer den mentale koncentration det kræver at balancere på en line, man fornemmer den følelse der gennemtrænger en svømmer når han dykker ned under vandoverfladen.

Ud over de nye olie og papirværker viser Jan Wessel assemblager og lightboxes. I disse værker arbejder han konsekvent æstetisk med at kombinere forskellige billed- og kunstformer. Det sker med humoristisk henvisning til velkendte populærkulturelle fænomener eller med kærlig reference til videnskabens måde at opsamle og registrere verden på.

Kunsthistoriker Bente Jensen

Udstillingen er forlænget indtil den 1. maj
Hvis du/I ønsker at se udstillingen kan du bestille tid til en privat fremvisning – Send en e-mail på georg@galleriorange.dk eller ring på 2040 7337