Ole Ahlberg

Ole Ahlberg er blevet kendt for sine indlevende skildringer af Tintin, hans liv og fantasier.

Hergè skildrede Tintin som en ung mand i mange faretruende situationer, omgivet af mange farverige personer men Tintin selv havde altid en vis distance til det skete.

Læs mere på: Ole Ahlberg

Ole Ahlbergs billeder over Tintins liv er en videreførsel. Her ser vi verden i gennem Tintins øjne og hans drømmende fantasi. Vi ser det univers der findes i os alle. Et univers der ikke kan styres.

Her kommer alle de uudtalte passioner og fantasier ud, her er alt det der ikke udtales i ord men som er en del af alles liv.

Vil du modtage vores nyhedsbreve?

Vi sender med jævne mellemrum nyhedsbreve ud. De indeholder informationer om spændende nye kunstnere og vores udstillinger.