Ole Søndergaard

Ole Søndergaard er et sansende menneske der lever I sin helt egen verden der beriger, udfordrer og begejstrer ham. Man ser i hans værker erkendelsen af naturens undere og hans ønske om at komme helt ind i sin egen glæde og ydmyghed. Ved at gengive det sete og oplevede kommer Ole tættere på følelsen og begejstringen og der opstår nærmest et ægteskabeligt bånd af følelser imellem Ole og værket.

Man mærker også tydeligt hans begejstring når han gengiver tusinde år gamle keramiske udsmykninger han har set og oplevet på hans mange rejser i Mellemøsten. Han gengiver det sete i sine egne arbejder som en hyldest til tidligere tiders kunstværker. Begejstringen er tydelig og man mærker Oles kommunikation med tidligere tiders skaberkraft.

Ole Søndergaard udtrykker sig igennem akvarel, akryl og skulptur. Ved hvert medie han anvender er det tydeligt at han afsøger hver mulighed for at gengive det følte og det sete. Han bliver ved med at ”angribe” det emne han har fundet som ”model” for det emne han lige nu fordyber sig i. Han stopper først når han har været alle muligheder igennem for kommunikation med det sete og oplevede. Det at være i fysisk kontakt med mediet som ofte er træskære arbejdet, pensler, farver og papir er en tydelig nødvendighed og glæde for kunstneren. Denne oplevelse tilfredsstiller Oles glæde og fascination for håndværket.

Hvad er det så Ole Søndergaard giver os og åbner op for med sine værker.

Udover sin egen tydelige glæde over at videregive sine egne oplevelser til os da mærker man også et ønske om kommunikation, en billedlig samtale med os som beskuer. Hans glæde er muligheden for videregivelsen der kan lukke op for vores egen personlige oplevelse og begejstring. Vi har igennem Oles fine arbejder mulighed for en intensivering af vores egne syns og emotionelle oplevelser.

Vil du modtage vores nyhedsbreve?

Vi sender med jævne mellemrum nyhedsbreve ud. De indeholder informationer om spændende nye kunstnere og vores udstillinger.